БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү

Капитал

Жеке адамдар үчүн мөөнөттүү депозит  • «ФинансКредитБанк» ААКы КРнын Депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат.
  • * Натыйжалуу пайыздык чен сом менен 11,5% чейин, орус рубль менен 4,31% чейин


Unsplashed background img 1
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү

Депозиттин шарттары

  • Аманаттын мөөнөтү - 12 айга чейин
  • Автоматтык турдө узартуу - ( банктын тариф тутумдарына ылайык)
  • Пайыздарды төлөө - ай сайын
  • Капитализациялоо- чейрек сайын
  • Аманаттын валютасы - сом, орус рубли, АКШ долл.
  • Мөөнөтүнөн мурда токтотуу - "Талап кылууга чейинки" аманат боюнча
  • Толуктоо каралган - каалаган суммада. * Аманаттын мөөнөту бүтүшүнө 30 кун калганга чейин.
  • * банк жеке тарифтерди коюуга укуктуу

Пайыздык чендер

Валютасы 6 ай 9 ай 12 ай
Сом. 4.0 5.0 11.0
Рубл. 0.0 1.5 4.25
Мөөнөтү % чен
Сом
6 ай 4.0%
9 ай 5.0%
12 ай 11.0%
Орус рублдери
6 ай 0.0%
9 ай 1.5%
12 ай 4.25%

* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ


Калькулятор

Валютасы

Суммасы
100000 cом

Мөөнөтү
2 ай


Эсептөө